Careers @ KASIKORNBANK : ประกาศผลการสอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO)
หน้าแรก / งานที่ใช่ในแบบของคุณ / ตำแหน่งงานว่าง / รายละเอียดงาน : ประกาศผลการสอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO)

ข้อมูลบริษัทประกาศผลการสอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO)

ประกาศผลการสอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า (BCO)
ดังมีผู้ที่สอบผ่านตามเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ (กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมท้ายประกาศ)
ประกาศผลสอบข้อเขียน
Fผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เข้าสอบ วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 สถานที่สอบ : ธ.กสิกรไทย สาขาสนามเป้า
16702001655451310600183012144990011079411037009314571900700128379
19350001536041739900269243111990031580116201001616111329900224413
16502000913391102001688269133990007925111018005043111229900319164
1229700061341
Fผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เข้าสอบ วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน 2557 สถานที่สอบ : ธ.กสิกรไทย สาขาสนามเป้า
17099003859011560600049161110070101710112001003891941140600085683
11018004339531239900133231140980013423311020012831111102001435255
16705002109451102001611355110370038266611007011476091120600168562
118990013354117399003416111100700438120
Fผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เข้าสอบ วันอังคารที่ 10 มิถุนายน 2557 สถานที่สอบ : ธ.กสิกรไทย สาขาสนามเป้า
12506000452491760300035910110300002178415804000835511210200040941
11999001387301250400239201110020052702616799002168921100500624256
11020010101811350100196662114110006465355807000088411560100240660
16799001932641509900768667171060012391111005005158131100701132784
1679900210053110370054250711899001353911770500052842
Fผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เข้าสอบ วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 สถานที่สอบ : ธ.กสิกรไทย สาขาสนามเป้า
17399003465661101200293174174990025939611027001304531709900643226
17099005499471809900255004110020059699111007011041011940900161213
Fผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เข้าสอบ วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557 สถานที่สอบ : ธ.กสิกรไทย สาขาสนามเป้า
18299000980811102001592482122990041485013005000520721409900581151
14099005811511100800693903132990031561311015005598541670200133759
16799001117131101401779562
Fผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เข้าสอบ วันอังคารที่ 17 มิถุนายน 2557 สถานที่สอบ : ธ.กสิกรไทย สาขาสนามเป้า
14199001462502709700018083130030005691117099006393511421100049597
14112001417711439900158193
Fผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เข้าสอบ วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน 2557 สถานที่สอบ : ธ.กสิกรไทย สาขาสนามเป้า
13199002502951809900349793134110009234511012003023351102001561617
14205000593011710500147037154990020539513412000583511101400638078
14305002043511309900506974158990006214455708000380411190300008764
Fผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เข้าสอบ วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 สถานที่สอบ : ธ.กสิกรไทย สาขาสนามเป้า
18415000668271350300096904192020006271919201001126501420500080725
14699001655301200100222613131090010306515599001505741101999000509
19399001860611709900595230110140194276514804000636163139900089191
Fผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เข้าสอบ วันเสาร์ที่ 21 มิถุนายน 2557 สถานที่สอบ : ธ.กสิกรไทย สาขาสนามเป้า
14017001052511101400745711167080009482718011000848791102001443266
13020001607731100701497502133990021405115599001757041539900347696
14008000509531809800090739193990016120314096001097311102200095217
16699000939361101800532978162050014643112499002291901920100133592
1440300156868110200173243814511001438101251200102343
Fผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เข้าสอบ วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557 สถานที่สอบ : ธ.กสิกรไทย สาขาสนามเป้า
11005005109191460500154745145110015263119098005802471120600143551
11037005945821190500035676156010021267413108001308931100800460127
17104000471031550900060291110150058077211031000349261719900054255
Fผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เข้าสอบ วันอังคารที่ 24 มิถุนายน 2557 สถานที่สอบ : ธ.กสิกรไทย สาขาสนามเป้า
13207001569391350800186066534050008095811299001271181103700327487
Fผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เข้าสอบ วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 สถานที่สอบ : ธ.กสิกรไทย สาขาสนามเป้า
13201001925511809800089218114990025380612504002198551480200066182
23103000277141509900858054145110014715711007013808261520300004536
1800700136241148040004954111031000799891230400053027
2809900028162150990103952917706001396641920600143848
1331300062113190980060193713299002289581301800117693
Fผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เข้าสอบ วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน 2557 สถานที่สอบ : ธ.กสิกรไทย สาขาสนามเป้า
11020013717451601200083370148990006699016001003932281102001547665
16004001212311919900073878133030014153518199000971741101500353903
1709900395877164070007867618699001479701100500151455
1150400063384160990014369112399001078251570500022104
Fผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เข้าสอบ วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 สถานที่สอบ : ธ.กสิกรไทย สาขาสนามเป้า
19008000321611350800172154112980007619814099008906761709900675284
1269900140733163980011486918003000593892200100032804
คำอธิบายเพิ่มเติม :- สำหรับผู้สมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า (BCO)
การที่ท่านทราบผลสอบข้อเขียน "ผ่าน" แล้วนั้นขั้นตอนต่อไปของท่านคือ รอการติดต่อจากทางธนาคารเพื่อนัดเข้าสัมภาษณ์
ซึ่งท่านจะได้เข้าสัมภาษณ์กับผู้จัดการเขตในพื้นที่ที่ท่านให้ข้อมูลไว้ในแบบข้อมูลเพิ่มเติมของผู้สมัครงาน เมื่อวันสอบข้อเขียน
ทั้งนี้การนัดสัมภาษณ์ในแต่ละเขต จะไม่ใช่วันเวลาเดียวกัน ขึ้นอยู่กับทางเขตนั้นๆ เป็นผู้กำหนดครับ
(ไม่เกิน 2 สัปดาห์ หลังประกาศผลสอบ)
การที่ท่านทราบผลสัมภาษณ์ "ผ่าน" แล้วนั้น สถานะของท่าน คือรายชื่อท่านได้ถูกขึ้นทะเบียนสำรองตำแหน่ง BCO แล้ว
ท่านที่ทำงานอยู่แล้ว ยังไม่ควรยื่นเรื่องลาออกจากที่ทำงานปัจจุบัน เพียงแค่ทราบว่ารายชื่อได้ถูกขึ้นทะเบียนสำรองไว้แล้ว
เพราะขั้นตอนการสรรหาฯ ยังมีอีกหลายขั้นตอน เช่น ตกลงพื้นที่ , เงินเดือน , ตรวจสุขภาพ ฯลฯ
ขั้นตอนต่อไปหลังจากทราบว่าผ่านสัมภาษณ์ ขึ้นทะเบียนสำรอง คือ ขั้นตอนการตกลงพื้นที่ลงปฏิบัติงาน และเงินเดือน
ซึ่งธนาคารฯจะติดต่อไป โดยพิจารณาตามเงื่อนไขตามเกณฑ์ ดังนี้:-
1. ท่านต้องสำเร็จการศึกษาแล้ว และมี Transcript ฉบับสมบูรณ์ คือระบุวันที่สำเร็จการศึกษา
* สำหรับนิสิตที่ผ่านการคัดเลือก และขึ้นทะเบียนสำรองตำแหน่ง BCO แล้ว หากสำเร็จการศึกษา(ทราบผลสอบทุกวิชา)
และยังสนใจงานตำแหน่ง BCO แต่ยังไม่ได้ transcript ฉบับสมบูรณ์ ให้ Print Transcript ที่มีผลสอบครบ(จบหลักสูตร)
จาก net ของมหาวิทยาลัย พร้อมขอหนังสือรับรองการจบ และให้ติดต่อเข้ามาที่อีเมล์ด้านล่างนี้ เพื่อดำเนินการต่อไป..
wirat.k@kasikornbank.com , wirat.k@progresshr.co.th 
pichetsak.r@kasikornbank.com, pichetsak.r@progresshr.co.th, 
papassara.kl@progresshr.co.th, nanthawat.y@progresshr.co.th
2. ข้อมูลการเริ่มงานที่แจ้งไว้กับธนาคาร เช่น ทันที / 7วัน / 15 วัน / 30วัน
3. จำนวนการรับพนักงานในพื้นที่ซึ่งเป็นที่พักปัจจุบันของท่าน หรือเขตที่ท่านแจ้งว่าสามารถลงปฏิบัติงานได้ ลำดับที่1หรือ2
    มีอัตราที่รับเข้าอบรมได้หรือไม่ ซึ่งการอบรมแต่ละรอบไม่จำเป็นต้องรับพนักงานครบทุกเขต อาจะมีเพียง 3-4 เขตก็ได้
4. ข้อมูลวันที่การซ้อม และการรับปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องไม่ตรงกับการอบรม เพราะในช่วงการอบรมห้ามลาหยุดครับ
     และในแต่ละรอบของการอบรม (ประมาณ 2 รอบต่อเดือน) จะถูกจำกัดด้วยปัจจัยหลายอย่าง ดังนี้
1. จำนวนที่นั่ง คือ 87 ที่นั่ง ต่อ 1 รอบการอบรม (รวม กทม.+ต่างจังหวัด)
2. เขตที่ท่านเลือกมา ในรอบนั้นๆ สามารถรับได้กี่ที่นั่ง
3. เขตที่ท่านเลือกมา ยังว่าง (ยังไม่มีรายชื่อที่จัดลงไว้ก่อนหน้า)
     ซึ่งจะต้องเข้าเงื่อนไขทั้งหมด ถึงจะมีการติดต่อกลับไปครับ ถ้าไม่เข้าตามเงื่อนไขจะยังไม่มีการติดต่อกลับไป
     เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ข้างต้นครับ

Education Level : Bachelor's Degree

Job Function : Any – Job Fair

Job Location : South-Any, Northeastern-Any, North-Any, Bangkok-Any, East-Any

Consider Fresh Graduate Application : Yes
Job Details