Careers @ KASIKORNBANK : ประกาศผลการสอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO)
หน้าแรก / งานที่ใช่ในแบบของคุณ / ตำแหน่งงานว่าง / รายละเอียดงาน : ประกาศผลการสอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO)

ข้อมูลบริษัทประกาศผลการสอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า(BCO)

ประกาศผลการสอบตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า (BCO)
ดังมีผู้ที่สอบผ่านตามเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ตามรายละเอียดด้านล่างนี้ (กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมท้ายประกาศ)
ประกาศผลสอบข้อเขียน
Fผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เข้าสอบ วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557   สถานที่สอบ : เขต 54 ลพบุรี
11601003542781659900390647116010032073011601002116711199900124291
1199600071745116010017216111601003350011470500063812
Fผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เข้าสอบ วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2557   สถานที่สอบ : ธ.กสิกรไทย สาขาสนามเป้า
1309900639117110370019890315499002383821102000840831
Fผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เข้าสอบ วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557   สถานที่สอบ :  เขต 80 ฉะเชิงเทรา
12499002391951320900161120148050002907012699001422561240400066871
12406000785381249900145352130100009353613299001755951301200079766
1100500513403 
Fผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เข้าสอบ วันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557   สถานที่สอบ :  เขต 85 ระยอง
13413000748121330400273395110080048499913299001202781219800139784
12105000819791103700016933
Fผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เข้าสอบ วันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557   สถานที่สอบ :  เขต 60 หนองบัวลำภู (เขตสอบเอง)
141120017197114299001612671411300144135
Fผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เข้าสอบ วันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2557   สถานที่สอบ :   ธ.กสิกรไทย สาขาสนามเป้า  
13010000950831100500405716156010016427113008001356231110200097277
19299001285831160100090581
Fผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เข้าสอบ วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557   สถานที่สอบ :   เขต 63 จ.สกลนคร (เขตสอบเอง) 
14705000659471470400153283   
    
Fผู้ผ่านการสอบข้อเขียน เข้าสอบ วันศุกร์ที่ 28  สิงหาคม 2557   สถานที่สอบ :    เขต 62 อุดรธานี (เขตสอบเอง)
14705000659471470400153283   
    
คำอธิบายเพิ่มเติม :- สำหรับผู้สมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า (BCO)
การที่ท่านทราบผลสอบข้อเขียน "ผ่าน" แล้วนั้นขั้นตอนต่อไปของท่านคือ รอการติดต่อจากทางธนาคารเพื่อนัดเข้าสัมภาษณ์
ซึ่งท่านจะได้เข้าสัมภาษณ์กับผู้จัดการเขตในพื้นที่ที่ท่านให้ข้อมูลไว้ในแบบข้อมูลเพิ่มเติมของผู้สมัครงาน เมื่อวันสอบข้อเขียน
ทั้งนี้การนัดสัมภาษณ์ในแต่ละเขต จะไม่ใช่วันเวลาเดียวกัน ขึ้นอยู่กับทางเขตนั้นๆ เป็นผู้กำหนดครับ
(ไม่เกิน 2 สัปดาห์ หลังประกาศผลสอบ)
การที่ท่านทราบผลสัมภาษณ์ "ผ่าน" แล้วนั้น สถานะของท่าน คือรายชื่อท่านได้ถูกขึ้นทะเบียนสำรองตำแหน่ง BCO แล้ว
ท่านที่ทำงานอยู่แล้ว ยังไม่ควรยื่นเรื่องลาออกจากที่ทำงานปัจจุบัน เพียงแค่ทราบว่ารายชื่อได้ถูกขึ้นทะเบียนสำรองไว้แล้ว
เพราะขั้นตอนการสรรหาฯ ยังมีอีกหลายขั้นตอน เช่น ตกลงพื้นที่ , เงินเดือน , ตรวจสุขภาพ ฯลฯ
ขั้นตอนต่อไปหลังจากทราบว่าผ่านสัมภาษณ์ ขึ้นทะเบียนสำรอง คือ ขั้นตอนการตกลงพื้นที่ลงปฏิบัติงาน และเงินเดือน
ซึ่งธนาคารฯจะติดต่อไป โดยพิจารณาตามเงื่อนไขตามเกณฑ์ ดังนี้:-
1. ท่านต้องสำเร็จการศึกษาแล้ว และมี Transcript ฉบับสมบูรณ์ คือระบุวันที่สำเร็จการศึกษา
* สำหรับนิสิตที่ผ่านการคัดเลือก และขึ้นทะเบียนสำรองตำแหน่ง BCO แล้ว หากสำเร็จการศึกษา(ทราบผลสอบทุกวิชา)
และยังสนใจงานตำแหน่ง BCO แต่ยังไม่ได้ transcript ฉบับสมบูรณ์ ให้ Print Transcript ที่มีผลสอบครบ(จบหลักสูตร)
จาก net ของมหาวิทยาลัย พร้อมขอหนังสือรับรองการจบ และให้ติดต่อเข้ามาที่อีเมล์ด้านล่างนี้ เพื่อดำเนินการต่อไป..
wirat.k@kasikornbank.com , wirat.k@progresshr.co.th 
warutt.p@kasikornbank.com, warutt.p@progresshr.co.th, 
papassara.kl@progresshr.co.th, nanthawat.y@progresshr.co.th
2. ข้อมูลการเริ่มงานที่แจ้งไว้กับธนาคาร เช่น ทันที / 7วัน / 15 วัน / 30วัน
3. จำนวนการรับพนักงานในพื้นที่ซึ่งเป็นที่พักปัจจุบันของท่าน หรือเขตที่ท่านแจ้งว่าสามารถลงปฏิบัติงานได้ ลำดับที่1หรือ2
    มีอัตราที่รับเข้าอบรมได้หรือไม่ ซึ่งการอบรมแต่ละรอบไม่จำเป็นต้องรับพนักงานครบทุกเขต อาจะมีเพียง 3-4 เขตก็ได้
4. ข้อมูลวันที่การซ้อม และการรับปริญญาบัตร ซึ่งจะต้องไม่ตรงกับการอบรม เพราะในช่วงการอบรมห้ามลาหยุดครับ
     และในแต่ละรอบของการอบรม (ประมาณ 2 รอบต่อเดือน) จะถูกจำกัดด้วยปัจจัยหลายอย่าง ดังนี้
1. จำนวนที่นั่ง คือ 87 ที่นั่ง ต่อ 1 รอบการอบรม (รวม กทม.+ต่างจังหวัด)
2. เขตที่ท่านเลือกมา ในรอบนั้นๆ สามารถรับได้กี่ที่นั่ง
3. เขตที่ท่านเลือกมา ยังว่าง (ยังไม่มีรายชื่อที่จัดลงไว้ก่อนหน้า)
     ซึ่งจะต้องเข้าเงื่อนไขทั้งหมด ถึงจะมีการติดต่อกลับไปครับ ถ้าไม่เข้าตามเงื่อนไขจะยังไม่มีการติดต่อกลับไป
     เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ข้างต้นครับ

Education Level : Bachelor's Degree

Job Function : Any – Job Fair

Job Location : South-Any, Northeastern-Any, North-Any, Bangkok-Any, East-Any

Consider Fresh Graduate Application : Yes
Job Details